Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Pokrzywnica; TERYT: 1424032

Województwo: mazowieckie; Powiat: pułtuski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna2453.8928.31
Kategoria II - podatna4390.0250.65
Kategoria III - średnio podatna1208.2913.94
Kategoria IV - mało podatna615.927.11
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-98.4-107-126.4-129.3-156.9-143.1-209.4-199.1-166.7-137.7-113.1-96.7
KBW [mm] - średnia ważona-95.2-103.2-121.6-125.5-151.4-138.9-202.9-190.9-155.7-132-108.2-88.9
KBW [mm] - maksymalna-92.4-99.3-116.5-121-146.5-135.1-197.8-182.5-144-127.2-102.8-80.4

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-+--xxx
Zboża jare----+-++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++---
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---+-----
Tytońxxx---++----
Warzywa gruntowexxx---++----
Krzewy owocowe----+-+++---
Drzewa owocowe------+-----
Truskawki------++-xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------+--xxx
Zboża jare------+--xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---++----
Warzywa gruntowexxx---+-----
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki------+--xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00004.1068.900000
Zboża jare000028.8079.128.40000
Kukurydza na ziarno00000079.178.126.1000
Kukurydza na kiszonkę00000079.178.127.4000
Rzepak i rzepik000028.828.8000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel0000008.300000
Tytoń00000079.128.40000
Warzywa gruntowe0000005928.60000
Krzewy owocowe000028079.179.14.4000
Drzewa owocowe00000028.400000
Truskawki00000029.10.70000
Rośliny strączkowe00000079.170.40000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana