Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Gzy; TERYT: 1424012

Województwo: mazowieckie; Powiat: pułtuski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1300.2714.73
Kategoria II - podatna3568.8440.43
Kategoria III - średnio podatna2368.3926.83
Kategoria IV - mało podatna1588.7218.00
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-95.8-104.2-122.3-121.1-148.3-137.6-202-189.2-147.8-132.6-114.8-92.2
KBW [mm] - średnia ważona-93.9-102.1-120.4-117.6-144.3-135.1-198-183.9-141.7-128.6-107.6-83.4
KBW [mm] - maksymalna-92-99.3-118.5-112.1-137.9-130.4-191.9-178.8-133.6-124.8-101.7-77

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------+--xxx
Zboża jare----+-++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---------
Tytońxxx---++----
Warzywa gruntowexxx---++----
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------+-----
Truskawki------+--xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------+--xxx
Zboża jare------+--xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++----
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---+-----
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------++----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---++----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000017.100000
Zboża jare000011.5055.23.90000
Kukurydza na ziarno00000055.234.40000
Kukurydza na kiszonkę00000055.234.40000
Rzepak i rzepik000011.514.1000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000000000
Tytoń00000041.63.90000
Warzywa gruntowe00000014.88.10000
Krzewy owocowe00000055.255.20000
Drzewa owocowe0000006.200000
Truskawki00000014.800000
Rośliny strączkowe00000055.218.80000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana