Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Ciepielów; TERYT: 1409022

Województwo: mazowieckie; Powiat: lipski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3616.1242.09
Kategoria II - podatna4424.0751.49
Kategoria III - średnio podatna468.685.45
Kategoria IV - mało podatna83.500.97
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-84.2-88.6-107.6-114.3-147.4-151.2-190.8-213.7-181.9
KBW [mm] - średnia ważona-80.2-78.6-95.9-102.4-134-138.8-181.6-208-173.6
KBW [mm] - maksymalna-74.5-66.6-82.4-86.7-118.7-125.5-170.2-199.4-162.3

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-
Zboża jare----+-++-
Kukurydza na ziarnoxxx---+++
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++
Rzepak i rzepik----++xxx
Ziemniakxx-----+-
Burak cukrowy#########
Chmielxxx----+-
Tytońxxx---++-
Warzywa gruntowexxx---++-
Krzewy owocowe------+++
Drzewa owocowe-------+-
Truskawki------++-
Rośliny strączkowexxx---+++

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare------++-
Kukurydza na ziarnoxxx---++-
Kukurydza na kiszonkęxxx---++-
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx----+-
Warzywa gruntowexxx----+-
Krzewy owocowe------+++
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx---++-

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe-------+-
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe---------
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000033.243.10
Zboża jare00004.2045.584.40
Kukurydza na ziarno00000055.193.743.1
Kukurydza na kiszonkę00000055.193.743.1
Rzepak i rzepik00004.238.3000
Ziemniak0000000430
Burak cukrowy000000000
Chmiel000000043.10
Tytoń00000014.493.70
Warzywa gruntowe0000001891.10
Krzewy owocowe0000008593.844.8
Drzewa owocowe000000037.50
Truskawki0000000.143.10
Rośliny strączkowe00000052.193.738.8

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana