Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Ciepielów; TERYT: 1409022

Województwo: mazowieckie; Powiat: lipski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna3616.1242.09
Kategoria II - podatna4424.0751.49
Kategoria III - średnio podatna468.685.45
Kategoria IV - mało podatna83.500.97
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-84.2-88.6-107.6-114.3-147.4-151.2-190.8-213.7-181.9-123.1-135.6-108.6-90.4-41.5
KBW [mm] - średnia ważona-80.2-78.6-95.9-102.4-134-138.8-181.6-208-173.6-117.9-129.2-99.1-78.8-34.6
KBW [mm] - maksymalna-74.5-66.6-82.4-86.7-118.7-125.5-170.2-199.4-162.3-111-120.9-86.5-64.6-23.4

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxxxx
Zboża jare----+-++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx---++----xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki------++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++------
Kukurydza na kiszonkęxxx---++------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000033.243.1000000
Zboża jare00004.2045.584.4000000
Kukurydza na ziarno00000055.193.743.100000
Kukurydza na kiszonkę00000055.193.743.100000
Rzepak i rzepik00004.238.300000000
Ziemniak000000043000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel000000043.1000000
Tytoń00000014.493.7000000
Warzywa gruntowe0000001891.1000000
Krzewy owocowe0000008593.844.800000
Drzewa owocowe000000037.5000000
Truskawki0000000.143.1000000
Rośliny strączkowe00000052.193.738.800000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana