Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2017)

Gmina: Ciepielów; TERYT: 1409022

Województwo: mazowieckie; Powiat: lipski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I3931.7243.47
Kategoria II3094.2034.21
Kategoria III1788.4219.77
Kategoria IV230.692.55

Minimalne KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm]2.9-62.3-82.9-96.4-155.5-195.8-147.9-133.7-130.2-89.3-86.5-34.2-21.413.3

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-----+---xxxxx
Zboża jare----++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx--+------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-----+------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-----+---xxxxx
Rośliny strączkowexxx--+-----xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare-----+---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0000043.500000000
Zboża jare00000.976.900000000
Kukurydza na ziarno00000000000000
Kukurydza na kiszonkę00000000000000
Rzepak i rzepik0000034.200000000
Ziemniak00000000000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000000000000
Tytoń0000026.300000000
Warzywa gruntowe00000000000000
Krzewy owocowe0000043.500000000
Drzewa owocowe00000000000000
Truskawki0000026.300000000
Rośliny strączkowe0000043.500000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana