Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Kowiesy; TERYT: 1015042

Województwo: łódzkie; Powiat: skierniewicki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1187.2520.65
Kategoria II - podatna2696.2646.91
Kategoria III - średnio podatna1853.4032.24
Kategoria IV - mało podatna11.390.20
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-93.8-109.8-129.1-134.3-174.6-169.3-211.5-214.2-180.4-147-121.7-79.1-59.4-44.4
KBW [mm] - średnia ważona-83.2-99.3-117.3-123.3-165.6-159.8-205-207.7-176.1-141.7-115.3-74.5-54.2-38.4
KBW [mm] - maksymalna-71.8-88.8-105.1-112.7-156.2-148.5-198.5-200.8-171.6-135.9-108.6-69.1-48.2-31.6

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx----++-----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---++----xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx---++----xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki----+-++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+++++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------+--xxxxx
Zboża jare----+-++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++------
Kukurydza na kiszonkęxxx---++------
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx---++----xx
Krzewy owocowe----+-+++---xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki------+--xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000021.25.362.221.2000000
Zboża jare000060.918.768.160.9000000
Kukurydza na ziarno000017.315.668.168.121.200000
Kukurydza na kiszonkę000017.315.668.168.121.200000
Rzepak i rzepik000052.16100000000
Ziemniak000000121.2000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000012.321.2000000
Tytoń00000068.168.1000000
Warzywa gruntowe00000060.867000000
Krzewy owocowe000048.517.968.168.321.400000
Drzewa owocowe00000021.217.2000000
Truskawki000015.1032.421.2000000
Rośliny strączkowe000017.36.868.168.121.200000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana