Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Regnów; TERYT: 1013052

Województwo: łódzkie; Powiat: rawski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1624.1841.45
Kategoria II - podatna955.7524.39
Kategoria III - średnio podatna1260.2532.16
Kategoria IV - mało podatna78.532.00
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-85.9-100-119-120.8-167.1-166.5-206.8-215.7-182.5-147.6-126.7-82.4-67.6-37.7
KBW [mm] - średnia ważona-77.6-89.7-107.3-111.1-158.5-157.2-201.4-211.2-178.8-142.8-122.5-78.2-62.5-33.1
KBW [mm] - maksymalna-72.3-79.6-95.5-102-151.6-149.2-197.8-207-174.5-139-118.3-74.2-57.1-30.3

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---++----xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx---++----xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki----+-++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+++++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------+--xxxxx
Zboża jare----+-++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++------
Kukurydza na kiszonkęxxx---++------
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx---++----xx
Krzewy owocowe----+-+++---xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000037.22.351.441.6000000
Zboża jare000044.933.165.965.9000000
Kukurydza na ziarno000017.423.865.965.941.600000
Kukurydza na kiszonkę000017.423.865.965.941.600000
Rzepak i rzepik000041.954.800000000
Ziemniak000000041.6000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel0000003.441.6000000
Tytoń00000065.965.9000000
Warzywa gruntowe00000047.465.9000000
Krzewy owocowe000041.72965.966.945.800000
Drzewa owocowe00000041.441.6000000
Truskawki00009.6041.641.7000000
Rośliny strączkowe000017.48.765.965.941.600000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana