Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Regnów; TERYT: 1013052

Województwo: łódzkie; Powiat: rawski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1624.1841.45
Kategoria II - podatna955.7524.39
Kategoria III - średnio podatna1260.2532.16
Kategoria IV - mało podatna78.532.00
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-85.9-100-119-120.8-167.1-166.5-206.8-215.7-182.5
KBW [mm] - średnia ważona-77.6-89.7-107.3-111.1-158.5-157.2-201.4-211.2-178.8
KBW [mm] - maksymalna-72.3-79.6-95.5-102-151.6-149.2-197.8-207-174.5

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-
Zboża jare----++++-
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++
Rzepak i rzepik----++xxx
Ziemniakxx-----+-
Burak cukrowy#########
Chmielxxx---++-
Tytońxxx---++-
Warzywa gruntowexxx---++-
Krzewy owocowe----+++++
Drzewa owocowe------++-
Truskawki----+-++-
Rośliny strączkowexxx-+++++

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------+--
Zboża jare----+-++-
Kukurydza na ziarnoxxx---++-
Kukurydza na kiszonkęxxx---++-
Rzepak i rzepik----++xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx---++-
Warzywa gruntowexxx---++-
Krzewy owocowe----+-+++
Drzewa owocowe---------
Truskawki-------+-
Rośliny strączkowexxx---++-

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe-------+-
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe---------
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000037.22.351.441.60
Zboża jare000044.933.165.965.90
Kukurydza na ziarno000017.423.865.965.941.6
Kukurydza na kiszonkę000017.423.865.965.941.6
Rzepak i rzepik000041.954.8000
Ziemniak000000041.60
Burak cukrowy000000000
Chmiel0000003.441.60
Tytoń00000065.965.90
Warzywa gruntowe00000047.465.90
Krzewy owocowe000041.72965.966.945.8
Drzewa owocowe00000041.441.60
Truskawki00009.6041.641.70
Rośliny strączkowe000017.48.765.965.941.6

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana