Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Radomsko; TERYT: 1012122

Województwo: łódzkie; Powiat: radomszczański
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I1356.0045.30
Kategoria II571.5019.09
Kategoria III1035.5034.59
Kategoria IV30.501.02

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-61-150.1-164.6-164.1-131.3-130.1-64.2-56.7-51.2-63.9-67.3-81.3-174.2-126.4
KBW [mm] - średnia ważona-56.3-148.1-161.7-160.3-126.9-126.2-57.6-51.2-41.1-53.9-58-72.7-170.2-121.2
KBW [mm] - maksymalna-52.5-143.7-156.7-154.5-120.6-120.1-48.7-44.5-34.9-47.9-51.9-66.1-164.3-113.1

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxxxx
Zboża jare-+++-----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-+++--------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-++------xxxxx
Rośliny strączkowexxx+-------xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare--+------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime045.345.339.90000000000
Zboża jare045.364.445.30000000000
Kukurydza na ziarno00000000000000
Kukurydza na kiszonkę00000000000000
Rzepak i rzepik00000000000019.10
Ziemniak00000000000064.40
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000000000000
Tytoń00000000000000
Warzywa gruntowe00000000000000
Krzewy owocowe045.345.300000000000
Drzewa owocowe00000000000000
Truskawki045.345.300000000000
Rośliny strączkowe00021.90000000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana