Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Kodrąb; TERYT: 1012072

Województwo: łódzkie; Powiat: radomszczański
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna2196.7531.09
Kategoria II - podatna1549.8521.94
Kategoria III - średnio podatna3134.4044.36
Kategoria IV - mało podatna184.502.61
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-88.9-66.7-88.3-92.8-158.7-158-191.3-229.7-196.3
KBW [mm] - średnia ważona-83-59.1-84.3-87.7-153.9-152.8-185.6-223.7-189.7
KBW [mm] - maksymalna-77-52.1-79.8-82.7-149.2-147.9-180.5-218.8-183.9

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-++-
Zboża jare----++++-
Kukurydza na ziarnoxxx--++++
Kukurydza na kiszonkęxxx--++++
Rzepak i rzepik----++xxx
Ziemniakxx-----++
Burak cukrowy#########
Chmielxxx----++
Tytońxxx---+++
Warzywa gruntowexxx---+++
Krzewy owocowe----+++++
Drzewa owocowe-------+-
Truskawki------++-
Rośliny strączkowexxx---+++

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-
Zboża jare------++-
Kukurydza na ziarnoxxx---+++
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++
Rzepak i rzepik-----+xxx
Ziemniakxx-----+-
Burak cukrowy-------+-
Chmielxxx----+-
Tytońxxx----+-
Warzywa gruntowexxx----+-
Krzewy owocowe------+++
Drzewa owocowe-------+-
Truskawki-------+-
Rośliny strączkowexxx---+++

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx----+-
Kukurydza na kiszonkęxxx----+-
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx----+-
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe-------+-
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx----+-

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe---------
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000019.703253.60
Zboża jare000032173553.80
Kukurydza na ziarno000006.844.196.353.4
Kukurydza na kiszonkę000006.844.196.353.8
Rzepak i rzepik00003235000
Ziemniak000000053.727.9
Burak cukrowy000000021.60
Chmiel000000053.87.8
Tytoń00000027.163.931.9
Warzywa gruntowe00000031.353.832
Krzewy owocowe00003212.553.897.453.8
Drzewa owocowe000000034.90
Truskawki0000003.153.80
Rośliny strączkowe00000039.197.447.7

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana