Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Kodrąb; TERYT: 1012072

Województwo: łódzkie; Powiat: radomszczański
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna2196.7531.09
Kategoria II - podatna1549.8521.94
Kategoria III - średnio podatna3134.4044.36
Kategoria IV - mało podatna184.502.61
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-88.9-66.7-88.3-92.8-158.7-158-191.3-229.7-196.3-157.4-146.4-106.9-94.4-48.1
KBW [mm] - średnia ważona-83-59.1-84.3-87.7-153.9-152.8-185.6-223.7-189.7-149.4-135-90.5-78.8-41.1
KBW [mm] - maksymalna-77-52.1-79.8-82.7-149.2-147.9-180.5-218.8-183.9-141.9-125.2-77.1-65.7-33.8

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-++-xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx--+++++----
Kukurydza na kiszonkęxxx--+++++----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----++----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx----++---xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki------++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000019.703253.6000000
Zboża jare000032173553.8000000
Kukurydza na ziarno000006.844.196.353.49.30000
Kukurydza na kiszonkę000006.844.196.353.811.70000
Rzepak i rzepik0000323500000000
Ziemniak000000053.727.900000
Burak cukrowy000000021.6000000
Chmiel000000053.87.800000
Tytoń00000027.163.931.900000
Warzywa gruntowe00000031.353.83200000
Krzewy owocowe00003212.553.897.453.800000
Drzewa owocowe000000034.9000000
Truskawki0000003.153.8000000
Rośliny strączkowe00000039.197.447.700000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana