Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Gomunice; TERYT: 1012042

Województwo: łódzkie; Powiat: radomszczański
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1512.7457.25
Kategoria II - podatna873.9533.07
Kategoria III - średnio podatna223.268.45
Kategoria IV - mało podatna32.461.23
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-92.2-67.4-87.2-96.4-163.7-160.8-192.7-232.3-198.9-162-152.4-115.8-104.6-58.8
KBW [mm] - średnia ważona-88.2-62.7-83.7-91.7-159.2-156.4-189.4-228.7-195-157.7-146.6-107.8-96.3-51.2
KBW [mm] - maksymalna-84.3-57.4-79.8-87.1-155-149.8-184.7-224.6-190.5-151.3-138.4-96.1-85.2-44.7

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-++-xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-++++++----
Kukurydza na kiszonkęxxx-++++++----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----++----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx----++---xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki----+-++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+-+++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-------+-xxxxx
Zboża jare----+-++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000057.9057.990.6000000
Zboża jare00006850.98490.6000000
Kukurydza na ziarno00006.724.690.698.890.649.80000
Kukurydza na kiszonkę00006.724.690.698.890.657.80000
Rzepak i rzepik000057.983.500000000
Ziemniak000000090.657.900000
Burak cukrowy000000032.6000000
Chmiel000000090.632.500000
Tytoń00000057.898.857.900000
Warzywa gruntowe00000057.990.657.900000
Krzewy owocowe000057.944.990.699.890.600000
Drzewa owocowe000000084.5000000
Truskawki00000.9016.590.6000000
Rośliny strączkowe00006.7089.298.890.600000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana