Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Kutno; TERYT: 1002062

Województwo: łódzkie; Powiat: kutnowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1006.879.95
Kategoria II - podatna8179.5180.80
Kategoria III - średnio podatna883.248.72
Kategoria IV - mało podatna53.800.53
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-118.9-127.9-144.5-153.2-187.2-182.9-222.3-240.1-196-165-163.5-130.3-112.6-67.7
KBW [mm] - średnia ważona-113.7-123-139.9-147.3-179.7-176-216.2-234.5-189.8-160.5-157.8-127.5-109-65.5
KBW [mm] - maksymalna-108.6-118.1-134.9-141.7-172-168.3-209.9-227.6-183.2-155.8-151-123.3-103.1-62.3

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--++++++-xxxxx
Zboża jare-+++++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++++---
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx----+++----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---+++---xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe---++++++++-xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki--++++++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+++++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-++-xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---++----xx
Warzywa gruntowexxx---++----xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki----+-++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+-+++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++------
Kukurydza na kiszonkęxxx---++------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime009.18.285.210.290.790.7000000
Zboża jare0010.210.290.782.592.895.8000000
Kukurydza na ziarno000010.210.290.799.588.710.26.9000
Kukurydza na kiszonkę000010.210.290.799.589.910.29.5000
Rzepak i rzepik000090.790.700000000
Ziemniak00000010.290.75.600000
Burak cukrowy000000080.4000000
Chmiel00000010.290.71.200000
Tytoń00000090.799.56.800000
Warzywa gruntowe00000090.790.910.200000
Krzewy owocowe0004.790.786.399.510090.733000
Drzewa owocowe00000011.490.7000000
Truskawki000.8047.81.890.790.7000000
Rośliny strączkowe000029.410.29599.56900000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana