Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Susiec; TERYT: 0618082

Województwo: lubelskie; Powiat: tomaszowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna5432.4078.71
Kategoria II - podatna1358.6819.69
Kategoria III - średnio podatna68.901.00
Kategoria IV - mało podatna41.410.60
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-6.613.10.61.8-72.4-111.5-151.2-188.8-153
KBW [mm] - średnia ważona0.724.512.814.5-59.5-95.4-142-174.1-146.8
KBW [mm] - maksymalna6.333.522.828-47.4-78.4-134.6-157.6-140.8

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare-------+-
Kukurydza na ziarnoxxx----++
Kukurydza na kiszonkęxxx----++
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy#########
Chmielxxx------
Tytońxxx----+-
Warzywa gruntowexxx----+-
Krzewy owocowe-------+-
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx----+-

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx----+-
Kukurydza na kiszonkęxxx----+-
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe-------+-
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx----+-

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe---------
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe---------
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000000000
Zboża jare00000001.80
Kukurydza na ziarno0000000820
Kukurydza na kiszonkę0000000820.2
Rzepak i rzepik000000000
Ziemniak000000000
Burak cukrowy000000000
Chmiel000000000
Tytoń00000001.80
Warzywa gruntowe00000005.10
Krzewy owocowe000000084.10
Drzewa owocowe000000000
Truskawki000000000
Rośliny strączkowe000000062.80

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana