Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Łaszczów; TERYT: 0618063

Województwo: lubelskie; Powiat: tomaszowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I167.001.95
Kategoria II494.255.77
Kategoria III1253.2514.64
Kategoria IV6645.2577.63

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-67.1-167.9-211.9-183.2-144.7-129.2-87.4-43.2-15.6-42.7-69-61.7
KBW [mm] - średnia ważona-65.3-165.4-207.7-179-137.7-124.1-81.9-39.4-10.8-37.8-65.9-57.4
KBW [mm] - maksymalna-62.6-161.6-202.4-173.4-128.6-118-75-33.4-5.7-32.9-61.9-51.5

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxx
Zboża jare-+++-----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########
Kukurydza na kiszonkęxxx#########
Rzepak i rzepik######xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-+++--------
Drzewa owocowe--+---------
Truskawki-+++-----xxx
Rośliny strączkowexxx+-------x

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxx
Zboża jare-+++-----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik--+---xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-+++--------
Drzewa owocowe--+---------
Truskawki-++------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--+------xxx
Zboża jare--+------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe--+---------
Drzewa owocowe------------
Truskawki--+------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare--+------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime07.79.75.400000000
Zboża jare07.746.27.700000000
Kukurydza na ziarno000000000000
Kukurydza na kiszonkę000000000000
Rzepak i rzepik001.7000000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000000000
Tytoń000000000000
Warzywa gruntowe000000000000
Krzewy owocowe07.722200000000
Drzewa owocowe007.7000000000
Truskawki07.721.3200000000
Rośliny strączkowe000200000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana