Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Mełgiew; TERYT: 0617022

Województwo: lubelskie; Powiat: świdnicki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna34.080.51
Kategoria II - podatna642.089.67
Kategoria III - średnio podatna3943.1659.40
Kategoria IV - mało podatna2018.5530.41
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-65.2-71-88.6-110.5-156.1-159.3-214.9-234.8-194.9
KBW [mm] - średnia ważona-60.7-64.3-82.2-103.5-151.6-155.7-211.6-231.2-192.1
KBW [mm] - maksymalna-54-55.6-73.1-94.4-145.5-149.8-206.9-227.5-188.9

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-++-
Zboża jare----++++-
Kukurydza na ziarnoxxx--++++
Kukurydza na kiszonkęxxx--++++
Rzepak i rzepik----++xxx
Ziemniakxx----+++
Burak cukrowy#########
Chmielxxx---++-
Tytońxxx---+++
Warzywa gruntowexxx---+++
Krzewy owocowe----+++++
Drzewa owocowe------++-
Truskawki------++-
Rośliny strączkowexxx---+++

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-
Zboża jare------++-
Kukurydza na ziarnoxxx---+++
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++
Rzepak i rzepik-----+xxx
Ziemniakxx-----+-
Burak cukrowy-------+-
Chmielxxx----+-
Tytońxxx---++-
Warzywa gruntowexxx---++-
Krzewy owocowe------+++
Drzewa owocowe-------+-
Truskawki------++-
Rośliny strączkowexxx---+++

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx----+-
Kukurydza na kiszonkęxxx----+-
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx----+-
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe------++-
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx----+-

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe-------+-
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime00000010.210.20
Zboża jare00000.50.510.210.20
Kukurydza na ziarno000000.110.269.610.2
Kukurydza na kiszonkę000000.110.269.610.2
Rzepak i rzepik00000.56000
Ziemniak0000000.510.20.5
Burak cukrowy00000009.70
Chmiel0000000.510.20
Tytoń00000010.269.60.5
Warzywa gruntowe00000010.210.20.5
Krzewy owocowe00000.50.3648910.2
Drzewa owocowe0000000.510.20
Truskawki00000010.210.20
Rośliny strączkowe00000010.269.610.2

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana