Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Kazimierz Dolny; TERYT: 0614043

Województwo: lubelskie; Powiat: puławski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna532.7313.20
Kategoria II - podatna395.899.81
Kategoria III - średnio podatna2176.9353.93
Kategoria IV - mało podatna931.3023.07
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-78.3-90.9-111.8-124.1-163.1-167.1-213.2-227.3-195.9
KBW [mm] - średnia ważona-70.5-83.5-105.4-118.4-157.9-159.9-207.2-219-190.4
KBW [mm] - maksymalna-63.9-77.2-100.1-113.6-153.1-155.1-200.6-214.2-184.5

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-
Zboża jare----++++-
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++
Rzepak i rzepik----++xxx
Ziemniakxx----+++
Burak cukrowy#########
Chmielxxx---+++
Tytońxxx---+++
Warzywa gruntowexxx---+++
Krzewy owocowe----+++++
Drzewa owocowe------++-
Truskawki------++-
Rośliny strączkowexxx-+++++

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-
Zboża jare----+-++-
Kukurydza na ziarnoxxx---+++
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++
Rzepak i rzepik-----+xxx
Ziemniakxx-----+-
Burak cukrowy-------+-
Chmielxxx----+-
Tytońxxx---++-
Warzywa gruntowexxx---++-
Krzewy owocowe------+++
Drzewa owocowe-------+-
Truskawki------++-
Rośliny strączkowexxx---+++

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx----+-
Kukurydza na kiszonkęxxx----+-
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx----+-
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe------++-
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx----+-

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe---------
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000012.90.422.516.80
Zboża jare000013.91322.622.60
Kukurydza na ziarno000011322.64222.4
Kukurydza na kiszonkę000011322.64222.6
Rzepak i rzepik00001322.6000
Ziemniak0000000.918.35.6
Burak cukrowy00000003.80
Chmiel0000007200.2
Tytoń00000022.624.211
Warzywa gruntowe00000022.322.613
Krzewy owocowe0000131334.67722.6
Drzewa owocowe00000013130
Truskawki00000017.122.50
Rośliny strączkowe000012.222.653.820.2

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana