Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Niemce; TERYT: 0609112

Województwo: lubelskie; Powiat: lubelski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1093.5110.00
Kategoria II - podatna1522.5613.92
Kategoria III - średnio podatna4865.4944.49
Kategoria IV - mało podatna3454.3331.59
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-68.4-76.6-97.1-118.8-162.8-162.8
KBW [mm] - średnia ważona-61.9-69.9-91.8-113.1-159-158.6
KBW [mm] - maksymalna-57.2-65-86.5-107.8-155.1-154.6

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-
Zboża jare----++
Kukurydza na ziarnoxxx-++
Kukurydza na kiszonkęxxx-++
Rzepak i rzepik----++
Ziemniakxx----
Burak cukrowy######
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe----++
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx-+-

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare----+-
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik-----+
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare------
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare------
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0000100
Zboża jare000015.310
Kukurydza na ziarno00004.710
Kukurydza na kiszonkę00004.710
Rzepak i rzepik00001023.9
Ziemniak000000
Burak cukrowy000000
Chmiel000000
Tytoń000000
Warzywa gruntowe000000
Krzewy owocowe00001010
Drzewa owocowe000000
Truskawki000000
Rośliny strączkowe00004.70

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana