Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Niemce; TERYT: 0609112

Województwo: lubelskie; Powiat: lubelski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1093.5110.00
Kategoria II - podatna1522.5613.92
Kategoria III - średnio podatna4865.4944.49
Kategoria IV - mało podatna3454.3331.59
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-68.4-76.6-97.1-118.8-162.8-162.8-222.1-236.9-200.1-147.5-146.6-129.2-127.3-81.9
KBW [mm] - średnia ważona-61.9-69.9-91.8-113.1-159-158.6-218.1-234-196.1-143.2-143.4-122.6-119.7-75
KBW [mm] - maksymalna-57.2-65-86.5-107.8-155.1-154.6-214-229.6-193.1-139.6-140.9-117.8-111.3-69.7

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-++-xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx----+++----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---+++---xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki------++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+-+++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxxxx
Zboża jare----+-++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---++----xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki------++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++------
Kukurydza na kiszonkęxxx---++------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000010023.923.9000000
Zboża jare000015.3104535.8000000
Kukurydza na ziarno00004.71024.768.423.900000
Kukurydza na kiszonkę00004.71024.768.423.900000
Rzepak i rzepik00001023.900000000
Ziemniak0000001023.91000000
Burak cukrowy000000013.8000000
Chmiel0000001023.91000000
Tytoń00000023.968.412.300000
Warzywa gruntowe00000023.923.91000000
Krzewy owocowe0000101068.499.823.900000
Drzewa owocowe00000014.323.9000000
Truskawki00000023.923.9000000
Rośliny strączkowe00004.7052.268.423.900000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana