Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Ostrów Lubelski; TERYT: 0608103

Województwo: lubelskie; Powiat: lubartowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1069.1016.85
Kategoria II - podatna1049.5816.54
Kategoria III - średnio podatna3628.8657.18
Kategoria IV - mało podatna598.709.43
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-81.3-93.3-109.8-132.8-168.6-168.5-217.9-229.4-200.3-147.5-146.4-139.4-140.3-90.8
KBW [mm] - średnia ważona-76.5-87-104.2-126.8-164.8-165.3-215.8-227-197.7-145-144.4-135.5-134.5-87.7
KBW [mm] - maksymalna-71.1-80.9-97.3-119.9-159.7-162-213.1-223.4-194.3-141.5-141.5-131.9-129-84.1

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx+-
Ziemniakxx----+++----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---+++---xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe------++----xx
Truskawki----+-++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+++++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxxxx
Zboża jare----+-++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy-------+------
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---++----xx
Krzewy owocowe----+-+++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki------++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000017.213.933.833.8000000
Zboża jare000033.717.233.833.8000000
Kukurydza na ziarno000017.117.233.890.633.800000
Kukurydza na kiszonkę000017.117.233.890.633.800000
Rzepak i rzepik000028.833.800000030
Ziemniak00000017.233.817.200000
Burak cukrowy000000016.6000000
Chmiel00000017.233.817.200000
Tytoń00000033.889.719.400000
Warzywa gruntowe00000033.833.817.200000
Krzewy owocowe000023.217.290.690.633.800000
Drzewa owocowe00000017.224.7000000
Truskawki000015.5033.833.8000000
Rośliny strączkowe000017.1174090.633.800000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana