Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Ostrów Lubelski; TERYT: 0608103

Województwo: lubelskie; Powiat: lubartowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1069.1016.85
Kategoria II - podatna1049.5816.54
Kategoria III - średnio podatna3628.8657.18
Kategoria IV - mało podatna598.709.43
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-81.3-93.3-109.8-132.8-168.6-168.5
KBW [mm] - średnia ważona-76.5-87-104.2-126.8-164.8-165.3
KBW [mm] - maksymalna-71.1-80.9-97.3-119.9-159.7-162

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++
Zboża jare----++
Kukurydza na ziarnoxxx-++
Kukurydza na kiszonkęxxx-++
Rzepak i rzepik----++
Ziemniakxx----
Burak cukrowy######
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe----++
Drzewa owocowe------
Truskawki----+-
Rośliny strączkowexxx-++

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare----+-
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik----++
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe----+-
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare------
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare------
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000017.213.9
Zboża jare000033.717.2
Kukurydza na ziarno000017.117.2
Kukurydza na kiszonkę000017.117.2
Rzepak i rzepik000028.833.8
Ziemniak000000
Burak cukrowy000000
Chmiel000000
Tytoń000000
Warzywa gruntowe000000
Krzewy owocowe000023.217.2
Drzewa owocowe000000
Truskawki000015.50
Rośliny strączkowe000017.117

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana