Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Werbkowice; TERYT: 0604082

Województwo: lubelskie; Powiat: hrubieszowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna253.721.85
Kategoria II - podatna362.692.64
Kategoria III - średnio podatna2447.7917.83
Kategoria IV - mało podatna10661.6777.68
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-47.5-60-64.4-67.5-107.5-141.6-178-201-166.7
KBW [mm] - średnia ważona-38.9-46.2-49.2-52.7-97.6-132.1-172.1-195-163.6
KBW [mm] - maksymalna-29.9-30.8-33.5-34.8-86-121-164.8-185.6-159.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare------++-
Kukurydza na ziarnoxxx---+++
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++
Rzepak i rzepik-----+xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy#########
Chmielxxx------
Tytońxxx----+-
Warzywa gruntowexxx----+-
Krzewy owocowe------+++
Drzewa owocowe---------
Truskawki-------+-
Rośliny strączkowexxx---++-

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx----+-
Kukurydza na kiszonkęxxx----+-
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx----+-
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe------++-
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx----+-

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe---------
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe---------
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000000000
Zboża jare0000000.81.90
Kukurydza na ziarno0000001.94.51.9
Kukurydza na kiszonkę0000001.94.51.9
Rzepak i rzepik000000.2000
Ziemniak000000000
Burak cukrowy000000000
Chmiel000000000
Tytoń00000001.90
Warzywa gruntowe00000001.90
Krzewy owocowe00000024.50.7
Drzewa owocowe000000000
Truskawki000000000
Rośliny strączkowe0000001.94.10

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana