Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Kamień; TERYT: 0603062

Województwo: lubelskie; Powiat: chełmski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I940.7517.65
Kategoria II1188.2522.29
Kategoria III523.509.82
Kategoria IV2679.0050.25

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-61.8-162.1-212.9-197.9-170.2-159.8-116.1-75.1-45.5-52.7-74.4-80.1-142.5-132.2
KBW [mm] - średnia ważona-60.7-160.8-211.9-194.2-164.9-156.1-109.5-70.7-38.6-48.8-71-77.5-140.7-129.7
KBW [mm] - maksymalna-59.3-159.1-209.9-189.5-159.6-150.8-101.6-64.8-29.8-42.5-66.2-74.3-138.7-127.1

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-++++----xxxxx
Zboża jare-++++----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+--------xx
Warzywa gruntowexxx+--------xx
Krzewy owocowe-+++--------xx
Drzewa owocowe--++--------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx++------xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxxxx
Zboża jare-+++-----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik--++--xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+--------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-+++--------xx
Drzewa owocowe--+---------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+-------xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--+------xxxxx
Zboża jare--++-----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe--+---------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki--+------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare--+------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime02849.839.90.1000000000
Zboża jare039.910046.117.7000000000
Kukurydza na ziarno00000000000000
Kukurydza na kiszonkę00000000000000
Rzepak i rzepik0022.317.40000000000
Ziemniak00000000000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000000000000
Tytoń00019.10000000000
Warzywa gruntowe00017.70000000000
Krzewy owocowe039.949.839.90000000000
Drzewa owocowe0039.917.30000000000
Truskawki039.949.839.90000000000
Rośliny strączkowe00039.90.1000000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana