Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Rokitno; TERYT: 0601122

Województwo: lubelskie; Powiat: bialski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna2198.3526.71
Kategoria II - podatna3997.0348.57
Kategoria III - średnio podatna1708.2320.76
Kategoria IV - mało podatna325.923.96
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-95.7-105.1-116.1-140.6-166-159.7-190-207.7-188.8-129.9-113.3-121.4
KBW [mm] - średnia ważona-91.9-101.4-111.8-136.7-162.6-154.6-186.5-203.1-185.4-128-112-119.4
KBW [mm] - maksymalna-86.6-96.8-107.6-132.2-158.9-149.3-184.2-199.8-181.8-125.6-109.6-116.4

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-++-xxx
Zboża jare---+++++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++---
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx-----+----
Burak cukrowy############
Chmielxxx----+----
Tytońxxx---+++---
Warzywa gruntowexxx---+++---
Krzewy owocowe----+++++---
Drzewa owocowe-------+----
Truskawki----+--+-xxx
Rośliny strączkowexxx-+-+++---

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare----+-++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++---
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx----+----
Krzewy owocowe----+-+++---
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---+++---

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx---------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000026.6026.626.60000
Zboża jare00022.165.921.529.730.40000
Kukurydza na ziarno000022.66.174.275.261.2000
Kukurydza na kiszonkę000022.66.174.275.272.8000
Rzepak i rzepik000028.549.2000000
Ziemniak000000026.60000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000026.60000
Tytoń00000026.175.21.3000
Warzywa gruntowe00000026.670.124.4000
Krzewy owocowe000026.617.675.275.275.2000
Drzewa owocowe00000001.40000
Truskawki00008.40026.60000
Rośliny strączkowe000022.606675.227.7000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana