Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Rokitno; TERYT: 0601122

Województwo: lubelskie; Powiat: bialski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna2198.3526.71
Kategoria II - podatna3997.0348.57
Kategoria III - średnio podatna1708.2320.76
Kategoria IV - mało podatna325.923.96
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-95.7-105.1-116.1-140.6-166-159.7-190-207.7-188.8-129.9-113.3-121.4-132.1-82.1
KBW [mm] - średnia ważona-91.9-101.4-111.8-136.7-162.6-154.6-186.5-203.1-185.4-128-112-119.4-128.2-77.7
KBW [mm] - maksymalna-86.6-96.8-107.6-132.2-158.9-149.3-184.2-199.8-181.8-125.6-109.6-116.4-123.5-71

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-++-xxxxx
Zboża jare---+++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-+++++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx-+++++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx---+++---xx
Warzywa gruntowexxx---+++---xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki----+--+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+-+++-----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare----+-++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---+++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe----+-+++---xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx---+++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000026.6026.626.6000000
Zboża jare00022.165.921.529.730.4000000
Kukurydza na ziarno000022.66.174.275.261.200000
Kukurydza na kiszonkę000022.66.174.275.272.800000
Rzepak i rzepik000028.549.200000000
Ziemniak000000026.6000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel000000026.6000000
Tytoń00000026.175.21.300000
Warzywa gruntowe00000026.670.124.400000
Krzewy owocowe000026.617.675.275.275.200000
Drzewa owocowe00000001.4000000
Truskawki00008.40026.6000000
Rośliny strączkowe000022.606675.227.700000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana