Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Lubień Kujawski; TERYT: 0418113

Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: włocławski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna2938.9123.63
Kategoria II - podatna7405.9459.55
Kategoria III - średnio podatna1709.1113.74
Kategoria IV - mało podatna382.513.08
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-106.3-116.8-132.9-138.5-165.3-162.6
KBW [mm] - średnia ważona-101.5-109.1-125.7-131.7-158.7-155.8
KBW [mm] - maksymalna-98.3-104.4-121.8-126.7-152.9-149.8

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----+-
Zboża jare--++++
Kukurydza na ziarnoxxx-++
Kukurydza na kiszonkęxxx-++
Rzepak i rzepik----++
Ziemniakxx----
Burak cukrowy######
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe----++
Drzewa owocowe------
Truskawki----+-
Rośliny strączkowexxx-+-

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare----+-
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik----++
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare------
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare------
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime000023.40
Zboża jare000.32.237.121.9
Kukurydza na ziarno00004.611.7
Kukurydza na kiszonkę00004.611.7
Rzepak i rzepik000023.858.7
Ziemniak000000
Burak cukrowy000000
Chmiel000000
Tytoń000000
Warzywa gruntowe000000
Krzewy owocowe000023.818.7
Drzewa owocowe000000
Truskawki00000.60
Rośliny strączkowe00004.60

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana