Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Lubanie; TERYT: 0418102

Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: włocławski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I722.0015.28
Kategoria II2934.2562.11
Kategoria III940.0019.90
Kategoria IV127.752.70

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-68.8-162.8-189.6-213.4-198-203.3-116.9-104.6-107.3-113.2-112.6-115.7-205.5-148.3
KBW [mm] - średnia ważona-62.1-155.7-181.9-205.2-191.2-196.9-108.2-96.7-101.3-104.6-105.8-109.9-200-142.9
KBW [mm] - maksymalna-58.3-151.4-175.8-197.3-185.5-192.9-102.2-91.3-98.7-98.1-102.6-108.1-197.1-140.5

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+++------xx
Warzywa gruntowexxx+++------xx
Krzewy owocowe-+++++------xx
Drzewa owocowe--++--------xx
Truskawki-+++++---xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++-----xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx+--------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx+--------xx
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+-+------xx
Warzywa gruntowexxx+--------xx
Krzewy owocowe-+++++------xx
Drzewa owocowe---+--------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++-----xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare--++-----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime015.977.477.455.815.300000000
Zboża jare0747897.377.477.400000000
Kukurydza na ziarno0000.30000000000
Kukurydza na kiszonkę0000.30000000000
Rzepak i rzepik00062.162.162.100000062.10
Ziemniak00000000000097.30
Burak cukrowy00000000000065.50
Chmiel00000000000000
Tytoń00077.41415.300000000
Warzywa gruntowe00073.513.39.200000000
Krzewy owocowe019.177.477.455.855.400000000
Drzewa owocowe0013.915.30000000000
Truskawki019.177.477.415.315.300000000
Rośliny strączkowe00077.455.839.800000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana