Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Lubanie; TERYT: 0418102

Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: włocławski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I722.0015.28
Kategoria II2934.2562.11
Kategoria III940.0019.90
Kategoria IV127.752.70

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-68.8-162.8-189.6-213.4-198-203.3-116.9-104.6-107.3-113.2-112.6-115.7
KBW [mm] - średnia ważona-62.1-155.7-181.9-205.2-191.2-196.9-108.2-96.7-101.3-104.6-105.8-109.9
KBW [mm] - maksymalna-58.3-151.4-175.8-197.3-185.5-192.9-102.2-91.3-98.7-98.1-102.6-108.1

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxx
Zboża jare-+++++---xxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########
Kukurydza na kiszonkęxxx#########
Rzepak i rzepik######xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy############
Chmielxxx---------
Tytońxxx+++------
Warzywa gruntowexxx+++------
Krzewy owocowe-+++++------
Drzewa owocowe--++--------
Truskawki-+++++---xxx
Rośliny strączkowexxx+++-----x

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxx
Zboża jare-+++++---xxx
Kukurydza na ziarnoxxx+--------
Kukurydza na kiszonkęxxx+--------
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx+-+------
Warzywa gruntowexxx+--------
Krzewy owocowe-+++++------
Drzewa owocowe---+--------
Truskawki-+++-----xxx
Rośliny strączkowexxx+++-----x

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare--++-----xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx---------
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe------------
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx--------x

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime015.977.477.455.815.3000000
Zboża jare0747897.377.477.4000000
Kukurydza na ziarno0000.300000000
Kukurydza na kiszonkę0000.300000000
Rzepak i rzepik00062.162.162.1000000
Ziemniak000000000000
Burak cukrowy000000000000
Chmiel000000000000
Tytoń00077.41415.3000000
Warzywa gruntowe00073.513.39.2000000
Krzewy owocowe019.177.477.455.855.4000000
Drzewa owocowe0013.915.300000000
Truskawki019.177.477.415.315.3000000
Rośliny strączkowe00077.455.839.8000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana