Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Lubanie; TERYT: 0418102

Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: włocławski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I722.0015.28
Kategoria II2934.2562.11
Kategoria III940.0019.90
Kategoria IV127.752.70

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-68.8-162.8-189.6-213.4-198-203.3
KBW [mm] - średnia ważona-62.1-155.7-181.9-205.2-191.2-196.9
KBW [mm] - maksymalna-58.3-151.4-175.8-197.3-185.5-192.9

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++
Zboża jare-+++++
Kukurydza na ziarnoxxx###
Kukurydza na kiszonkęxxx###
Rzepak i rzepik######
Ziemniakxx----
Burak cukrowy######
Chmielxxx---
Tytońxxx+++
Warzywa gruntowexxx+++
Krzewy owocowe-+++++
Drzewa owocowe--++--
Truskawki-+++++
Rośliny strączkowexxx+++

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++
Zboża jare-+++++
Kukurydza na ziarnoxxx+--
Kukurydza na kiszonkęxxx+--
Rzepak i rzepik---+++
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx+-+
Warzywa gruntowexxx+--
Krzewy owocowe-+++++
Drzewa owocowe---+--
Truskawki-+++--
Rośliny strączkowexxx+++

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare--++--
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------
Zboża jare------
Kukurydza na ziarnoxxx---
Kukurydza na kiszonkęxxx---
Rzepak i rzepik------
Ziemniakxx----
Burak cukrowy------
Chmielxxx---
Tytońxxx---
Warzywa gruntowexxx---
Krzewy owocowe------
Drzewa owocowe------
Truskawki------
Rośliny strączkowexxx---

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime015.977.477.455.815.3
Zboża jare0747897.377.477.4
Kukurydza na ziarno0000.300
Kukurydza na kiszonkę0000.300
Rzepak i rzepik00062.162.162.1
Ziemniak000000
Burak cukrowy000000
Chmiel000000
Tytoń00077.41415.3
Warzywa gruntowe00073.513.39.2
Krzewy owocowe019.177.477.455.855.4
Drzewa owocowe0013.915.300
Truskawki019.177.477.415.315.3
Rośliny strączkowe00077.455.839.8

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana