Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Świekatowo; TERYT: 0414102

Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: świecki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1691.2835.76
Kategoria II - podatna2919.4761.72
Kategoria III - średnio podatna119.232.52
Kategoria IV - mało podatna0.000.00
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-72.2-91.4-112.2-90.4-126-111.9-182.1-201.1-163.6
KBW [mm] - średnia ważona-69.7-88.7-110.1-86.7-121.9-107.6-178.1-195.8-158.3
KBW [mm] - maksymalna-67-86.3-107.2-83-118-103.3-174.1-191.3-153.7

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-
Zboża jare------++-
Kukurydza na ziarnoxxx---+++
Kukurydza na kiszonkęxxx---+++
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-----+-
Burak cukrowy#########
Chmielxxx----+-
Tytońxxx----+-
Warzywa gruntowexxx----+-
Krzewy owocowe------+++
Drzewa owocowe---------
Truskawki-------+-
Rośliny strączkowexxx---++-

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx----+-
Kukurydza na kiszonkęxxx----+-
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx----+-
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe------++-
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx----+-

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------
Zboża jare---------
Kukurydza na ziarnoxxx------
Kukurydza na kiszonkęxxx------
Rzepak i rzepik------xxx
Ziemniakxx-------
Burak cukrowy---------
Chmielxxx------
Tytońxxx------
Warzywa gruntowexxx------
Krzewy owocowe---------
Drzewa owocowe---------
Truskawki---------
Rośliny strączkowexxx------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime*********
Zboża jare*********
Kukurydza na ziarnoxxx******
Kukurydza na kiszonkęxxx******
Rzepak i rzepik******xxx
Ziemniakxx*******
Burak cukrowy*********
Chmielxxx******
Tytońxxx******
Warzywa gruntowexxx******
Krzewy owocowe*********
Drzewa owocowe*********
Truskawki*********
Rośliny strączkowexxx******

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0000006.44.30
Zboża jare00000036.336.30
Kukurydza na ziarno00000036.397.536.3
Kukurydza na kiszonkę00000036.397.536.3
Rzepak i rzepik000000000
Ziemniak00000000.80
Burak cukrowy000000000
Chmiel00000004.30
Tytoń000000044.70
Warzywa gruntowe000000036.30
Krzewy owocowe0000008997.50.2
Drzewa owocowe000000000
Truskawki00000007.80
Rośliny strączkowe00000036.397.50

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana