Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Świekatowo; TERYT: 0414102

Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: świecki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1691.2835.76
Kategoria II - podatna2919.4761.72
Kategoria III - średnio podatna119.232.52
Kategoria IV - mało podatna0.000.00
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-72.2-91.4-112.2-90.4-126-111.9-182.1-201.1-163.6-161.1-147.6-120.4-86.1-36.4
KBW [mm] - średnia ważona-69.7-88.7-110.1-86.7-121.9-107.6-178.1-195.8-158.3-157.6-144.9-116.2-82.2-30.6
KBW [mm] - maksymalna-67-86.3-107.2-83-118-103.3-174.1-191.3-153.7-153.6-142.6-111.4-76.9-23.6

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime------++-xxxxx
Zboża jare------++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---++++----
Kukurydza na kiszonkęxxx---++++----
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----+-----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx----+----xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe------+++---xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-------+-xxxxx
Rośliny strączkowexxx---++------

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------++----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx-----------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime*********xxxxx
Zboża jare*********xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx***********
Kukurydza na kiszonkęxxx***********
Rzepak i rzepik******xxxxxx**
Ziemniakxx***********x
Burak cukrowy**************
Chmielxxx*********xx
Tytońxxx*********xx
Warzywa gruntowexxx*********xx
Krzewy owocowe************xx
Drzewa owocowe************xx
Truskawki*********xxxxx
Rośliny strączkowexxx***********

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0000006.44.3000000
Zboża jare00000036.336.3000000
Kukurydza na ziarno00000036.397.536.336.20000
Kukurydza na kiszonkę00000036.397.536.336.30000
Rzepak i rzepik00000000000000
Ziemniak00000000.8000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000004.3000000
Tytoń000000044.7000000
Warzywa gruntowe000000036.3000000
Krzewy owocowe0000008997.50.200000
Drzewa owocowe00000000000000
Truskawki00000007.8000000
Rośliny strączkowe00000036.397.5000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana