Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Kowalewo Pomorskie; TERYT: 0405043

Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: golubsko-dobrzyński
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I1187.7510.30
Kategoria II3969.5034.43
Kategoria III5518.5047.86
Kategoria IV854.507.41

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-77.9-165.6-194.8-221.3-206.4-207.6-143.1-120.8-132.1-121.4-131.1-132.8-197-156
KBW [mm] - średnia ważona-72.9-161.1-187.3-210.8-202.5-204.2-135.8-112.9-116.1-104.7-120.3-127.5-194.5-149.3
KBW [mm] - maksymalna-67.7-155.9-180.6-200.8-197.9-199.9-126-106-96.9-81.8-109.1-122.4-190.9-142

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+++------xx
Warzywa gruntowexxx+++------xx
Krzewy owocowe-+++++------xx
Drzewa owocowe--+++-------xx
Truskawki-+++++---xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++-----xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx+--------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx+--------xx
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+++------xx
Warzywa gruntowexxx+--------xx
Krzewy owocowe-+++++------xx
Drzewa owocowe---+--------xx
Truskawki-++++----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++-----xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---+-----xxxxx
Zboża jare--+++----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe---+--------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---+-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---+-----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime023.444.746.344.734.400000000
Zboża jare044.772.994.244.744.700000000
Kukurydza na ziarno00010.90000000000
Kukurydza na kiszonkę00010.90000000000
Rzepak i rzepik00034.434.434.400000034.40
Ziemniak00000000000092.60
Burak cukrowy00000000000034.40
Chmiel00000000000000
Tytoń00044.740.734.400000000
Warzywa gruntowe00044.710.310.300000000
Krzewy owocowe034.644.751.244.744.700000000
Drzewa owocowe0010.319.48.2000000000
Truskawki034.644.746.344.710.300000000
Rośliny strączkowe00044.744.744.700000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana