Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Wołów; TERYT: 0222033

Województwo: dolnośląskie; Powiat: wołowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna4152.6326.67
Kategoria II - podatna4725.3430.35
Kategoria III - średnio podatna3889.4324.98
Kategoria IV - mało podatna2802.0018.00
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-101.1-103.7-125.2-146.1-185.7-206.5-212.9-246-218.6-170.6-149.7-100.6-105-76.4
KBW [mm] - średnia ważona-95.7-88.6-111-134.2-176-196.9-202.2-236.7-210.4-161.6-141.9-90.4-97.6-71.8
KBW [mm] - maksymalna-84.9-77.1-100.2-122.9-166.5-185.8-191.5-220.9-199-151.1-129.3-80.2-87.1-60.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---+++++-xxxxx
Zboża jare---++++++xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-++++++----
Kukurydza na kiszonkęxxx-++++++----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx----+++----x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---+++---xx
Tytońxxx--++++---xx
Warzywa gruntowexxx--++++---xx
Krzewy owocowe----++++++--xx
Drzewa owocowe-----++++---xx
Truskawki----+++++xxxxx
Rośliny strączkowexxx-++++++----

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxxxx
Zboża jare----++++-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx--++++-----
Kukurydza na kiszonkęxxx--++++-----
Rzepak i rzepik----++xxxxxx--
Ziemniakxx-----++----x
Burak cukrowy-------++-----
Chmielxxx----++---xx
Tytońxxx--++++---xx
Warzywa gruntowexxx--++++---xx
Krzewy owocowe----+++++---xx
Drzewa owocowe-------+----xx
Truskawki----++++-xxxxx
Rośliny strączkowexxx-+++++-----

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare-----+-+-xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+------
Kukurydza na kiszonkęxxx----+------
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx----+----xx
Krzewy owocowe-----++++---xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-----------
Kukurydza na kiszonkęxxx-----------
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx----+----xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-------+----xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx----+------

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0000.244.357.143.657.2000000
Zboża jare00012.157.257.657.27422.500000
Kukurydza na ziarno000026.756.757.281.857.226.30000
Kukurydza na kiszonkę000026.756.757.281.857.226.70000
Rzepak i rzepik000057.262.700000000
Ziemniak0000000.757.249.900000
Burak cukrowy000000030.412.700000
Chmiel0000006.557.239.400000
Tytoń0000036.454.890.157.200000
Warzywa gruntowe0000027.840.766.756.700000
Krzewy owocowe000057.257.257.397.95913.90000
Drzewa owocowe0000024.42356.316.900000
Truskawki000029.348.62957.226.400000
Rośliny strączkowe000028.257.257.285.757.20.20000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana