Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Gmina: Wołów; TERYT: 0222033

Województwo: dolnośląskie; Powiat: wołowski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna4152.6326.67
Kategoria II - podatna4725.3430.35
Kategoria III - średnio podatna3889.4324.98
Kategoria IV - mało podatna2802.0018.00
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-101.1-103.7-125.2-146.1-185.7-206.5-212.9-246-218.6-170.6-149.7-100.6
KBW [mm] - średnia ważona-95.7-88.6-111-134.2-176-196.9-202.2-236.7-210.4-161.6-141.9-90.4
KBW [mm] - maksymalna-84.9-77.1-100.2-122.9-166.5-185.8-191.5-220.9-199-151.1-129.3-80.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---+++++-xxx
Zboża jare---++++++xxx
Kukurydza na ziarnoxxx-++++++--
Kukurydza na kiszonkęxxx-++++++--
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx----+++---
Burak cukrowy############
Chmielxxx---+++---
Tytońxxx--++++---
Warzywa gruntowexxx--++++---
Krzewy owocowe----++++++--
Drzewa owocowe-----++++---
Truskawki----+++++xxx
Rośliny strączkowexxx-++++++--

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime----++++-xxx
Zboża jare----++++-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx--++++---
Kukurydza na kiszonkęxxx--++++---
Rzepak i rzepik----++xxxxxx
Ziemniakxx-----++---
Burak cukrowy-------++---
Chmielxxx----++---
Tytońxxx--++++---
Warzywa gruntowexxx--++++---
Krzewy owocowe----+++++---
Drzewa owocowe-------+----
Truskawki----++++-xxx
Rośliny strączkowexxx-+++++---

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare-----+-+-xxx
Kukurydza na ziarnoxxx----+----
Kukurydza na kiszonkęxxx----+----
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx----+----
Krzewy owocowe-----++++---
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxx
Zboża jare---------xxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------
Kukurydza na kiszonkęxxx---------
Rzepak i rzepik------xxxxxx
Ziemniakxx----------
Burak cukrowy------------
Chmielxxx---------
Tytońxxx----+----
Warzywa gruntowexxx---------
Krzewy owocowe-------+----
Drzewa owocowe------------
Truskawki---------xxx
Rośliny strączkowexxx----+----

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0000.244.357.143.657.20000
Zboża jare00012.157.257.657.27422.5000
Kukurydza na ziarno000026.756.757.281.857.226.300
Kukurydza na kiszonkę000026.756.757.281.857.226.700
Rzepak i rzepik000057.262.7000000
Ziemniak0000000.757.249.9000
Burak cukrowy000000030.412.7000
Chmiel0000006.557.239.4000
Tytoń0000036.454.890.157.2000
Warzywa gruntowe0000027.840.766.756.7000
Krzewy owocowe000057.257.257.397.95913.900
Drzewa owocowe0000024.42356.316.9000
Truskawki000029.348.62957.226.4000
Rośliny strączkowe000028.257.257.285.757.20.200

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana