Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 13 (21.VII - 20.IX) - wybierz gatunek roślin

Raport z okresu 13 nie został jeszcze opublikowany

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb