Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2019; okres: 09 (11.VI - 10.VIII) - Truskawki

Raport z okresu 09 nie został jeszcze opublikowany

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb