Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2018; okres: 06 (11.V - 10.VII) - Zboża ozime


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1691911.242.25
kujawsko-pomorskie14413694.4440.64
lubelskie2132411.272.63
lubuskie827793.9052.15
łódzkie17700.000.00
małopolskie18200.000.00
mazowieckie3149429.945.01
opolskie7100.000.00
podkarpackie16000.000.00
podlaskie1186252.5418.30
pomorskie12312097.5664.62
śląskie16700.000.00
świętokrzyskie10200.000.00
warmińsko-mazurskie1168068.9710.34
wielkopolskie22617075.2252.57
zachodniopomorskie114114100.0069.97
Polska247889636.1620.31

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych .....

czytaj całość