Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2018; okres: 06 (11.V - 10.VII) - Warzywa gruntowe


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie16910.590.00
kujawsko-pomorskie14410270.8325.01
lubelskie21300.000.00
lubuskie825668.2925.35
łódzkie17700.000.00
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31400.000.00
opolskie7100.000.00
podkarpackie16000.000.00
podlaskie1183529.667.69
pomorskie12311996.7557.34
śląskie16700.000.00
świętokrzyskie10200.000.00
warmińsko-mazurskie1164034.482.82
wielkopolskie22613459.2942.19
zachodniopomorskie114114100.0065.03
Polska247860124.2514.52

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych .....

czytaj całość