Potencjalne zasięgi suszy

Rok: 2018; okres: 05 (1.V - 30.VI) - Zboża jare


Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie1695532.548.93
kujawsko-pomorskie144144100.0067.11
lubelskie21311553.9923.92
lubuskie8282100.0076.61
łódzkie1777944.6315.05
małopolskie18200.000.00
mazowieckie31428189.4948.43
opolskie7100.000.00
podkarpackie16021.250.01
podlaskie118118100.0074.14
pomorskie12312097.5681.89
śląskie16700.000.00
świętokrzyskie10243.920.00
warmińsko-mazurskie11610993.9741.19
wielkopolskie22621494.6967.07
zachodniopomorskie114114100.0080.41
Polska2478143757.9940.28

Udział gleb zagrożonych suszą

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
< 10 % gleb
10 - 30 % gleb
30 - 50 % gleb
50 - 80 % gleb
> 80 % gleb

Komentarz Agrometeorologa

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin bobowatych. .....

czytaj całość