ARCHIWUM (2018)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Bielice; TERYT: 3212012

Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: pyrzycki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna290.875.24
Kategoria II - podatna2740.7849.38
Kategoria III - średnio podatna2270.6640.91
Kategoria IV - mało podatna247.804.46
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-87.3-177.9-193.6-211.1-217.5-223.2-143.3-156.7-175.4-182.2-174-190.5-232.1-178
KBW [mm] - średnia ważona-83.5-174.1-188.9-205.8-212.1-219.8-140.5-153.8-170.3-176.3-168.4-185.4-229.1-174.3
KBW [mm] - maksymalna-73.7-163.8-179.7-197.6-204.6-209.2-128.9-142.3-154.1-159.4-151.5-169-214.3-158.2

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx-------++++x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx--+-----+xx
Tytońxxx+++------xx
Warzywa gruntowexxx+++------xx
Krzewy owocowe-+++++---+++xx
Drzewa owocowe-+++++------xx
Truskawki-+++++---xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++--+++xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++++---xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx-++------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx-++------xx
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx++
Ziemniakxx---------++x
Burak cukrowy------------++
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+++------xx
Warzywa gruntowexxx+++------xx
Krzewy owocowe-+++++-----+xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-+++++---xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++----+xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare--++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime054.754.754.754.754.700000000
Zboża jare054.787.595.595.585.400000000
Kukurydza na ziarno000043.649.400000000
Kukurydza na kiszonkę000043.649.400000000
Rzepak i rzepik00049.449.490.200000091.749.4
Ziemniak0000000000.14.954.11000
Burak cukrowy00000000000094.749.4
Chmiel000002.5000004.700
Tytoń00054.754.754.700000000
Warzywa gruntowe00054.653.353.500000000
Krzewy owocowe054.754.754.754.754.70005.15.254.700
Drzewa owocowe05.15.35.35.35.300000000
Truskawki054.754.754.754.754.700000000
Rośliny strączkowe00054.754.754.7002.75.335.1000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana