ARCHIWUM (2018)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Obryte; TERYT: 1424022

Województwo: mazowieckie; Powiat: pułtuski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna2279.0934.69
Kategoria II - podatna1642.6325.00
Kategoria III - średnio podatna2240.9834.11
Kategoria IV - mało podatna408.126.21
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-97.8-157.5-183.8-196.4-184.8-176.9-90.6-105.9-100-76.9-55.6-53.4-140.5-95.4
KBW [mm] - średnia ważona-95.4-155.5-181.9-194.2-181.5-172.9-79.2-94.6-86.1-57.1-45.4-45.2-137.3-85
KBW [mm] - maksymalna-93-153.2-179.4-190.4-177.9-169-70.8-87.2-77.8-45.7-36.5-38.6-133.1-79.3

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-++++----xxxxx
Zboża jare-+++++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx+--------xx
Warzywa gruntowexxx+--------xx
Krzewy owocowe-++++-------xx
Drzewa owocowe--++--------xx
Truskawki-++++----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+++-----xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime--++-----xxxxx
Zboża jare-++++----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik---+++xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe--++--------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki--++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+-------xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---+-----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime034.759.759.734.7000000000
Zboża jare059.759.767.759.734.200000000
Kukurydza na ziarno00000000000000
Kukurydza na kiszonkę00000000000000
Rzepak i rzepik0002124.924.900000000
Ziemniak00000000000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000000000000
Tytoń00034.70000000000
Warzywa gruntowe00034.70000000000
Krzewy owocowe034.759.759.734.7000000000
Drzewa owocowe003434.70000000000
Truskawki034.759.759.723000000000
Rośliny strączkowe00059.734.70.400000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana