ARCHIWUM (2018)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)

Gmina: Nowogrodziec; TERYT: 0201043

Województwo: dolnośląskie; Powiat: bolesławiecki
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018, 2019,
Kategoria gleby Powierzchnia UR [ha]* Udział w UR [%]*
Kategoria I - bardzo podatna1158.7313.03
Kategoria II - podatna3385.6538.08
Kategoria III - średnio podatna2694.2730.31
Kategoria IV - mało podatna1651.5818.58
* Powierzchnia użytków rolnych podawana jest bez uwzglednienia gleb organicznych i pochodzenia organicznego.

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-79.3-166-179.2-191.2-158.3-166.4-129-149-158.9-156.3-174.1-198-212.1-123
KBW [mm] - średnia ważona-73.5-160.8-172.1-182.1-147.5-159.2-113.6-138-144.1-146.5-166-190.7-205.8-116.1
KBW [mm] - maksymalna-65.7-154.2-164-173.7-132.7-147.5-100.9-127.7-123.7-137.2-155.1-180.5-194.3-106.9

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxxxx
Zboża jare-++++----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx--------+++x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx--------+xx
Tytońxxx+--------xx
Warzywa gruntowexxx+-------+xx
Krzewy owocowe-+++------++xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+------+xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-+++-----xxxxx
Zboża jare-+++-----xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx+-
Ziemniakxx---------++x
Burak cukrowy-----------++-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-+++-------+xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-+++-----xxxxx
Rośliny strączkowexxx+------+xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx+-
Ziemniakxx----------+x
Burak cukrowy------------+-
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-----------+xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime033.844.447.30000000000
Zboża jare051.151.151.10.1000000000
Kukurydza na ziarno00000000000000
Kukurydza na kiszonkę00000000000000
Rzepak i rzepik000001.500000058.50
Ziemniak000000000010.151.181.40
Burak cukrowy0000000000023.962.80
Chmiel0000000000012.800
Tytoń00060000000000
Warzywa gruntowe0009.6000000011.100
Krzewy owocowe044.940.237.500000013.151.300
Drzewa owocowe00000000000000
Truskawki044.925.717.80000000000
Rośliny strączkowe00030.300000027.9000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana