ARCHIWUM (2017)


Do roku 2016 raport oznaczony numerem 1 był tworzony za okres od 1 kwietnia do 31 maja. Od roku 2017 analizy są wykonywane o dekadę wcześniej czyli 1 raport oznacza okres od 21 marca do 20 maja

Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2017)

Gmina: Łaziska; TERYT: 0612042

Województwo: lubelskie; Powiat: opolski
Przeglądaj dane dla gminy z poprzednich lat: 2016, 2017, 2018,
Kategoria gleby Powierzchnia GO [ha] Udział w GO [%]
Kategoria I1947.4931.38
Kategoria II1004.8516.19
Kategoria III1224.6619.73
Kategoria IV2029.2432.70

KBW w gminie

Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm] - minimalna-7.3-69.6-93-103.6-158.8-195.3-140.3-135.1-124.2-82-78-31.2-224
KBW [mm] - średnia ważona-4.5-66.4-89.7-101.1-156.6-191.9-133.2-131.2-120.1-76.8-72.2-26.1-18.66.6
KBW [mm] - maksymalna-1.4-62.2-85.8-98.4-150.8-187-123.5-126.6-114.7-72.9-63.4-20.3-13.79.8

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime-----+---xxxxx
Zboża jare----++---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx#########xx
Kukurydza na kiszonkęxxx#########xx
Rzepak i rzepik######xxxxxx##
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy##############
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx--+------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe-----+------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki-----+---xxxxx
Rośliny strączkowexxx--+-----xxx

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare-----+---xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik-----+xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime---------xxxxx
Zboża jare---------xxxxx
Kukurydza na ziarnoxxx---------xx
Kukurydza na kiszonkęxxx---------xx
Rzepak i rzepik------xxxxxx--
Ziemniakxx-----------x
Burak cukrowy--------------
Chmielxxx---------xx
Tytońxxx---------xx
Warzywa gruntowexxx---------xx
Krzewy owocowe------------xx
Drzewa owocowe------------xx
Truskawki---------xxxxx
Rośliny strączkowexxx--------xxx

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime0000031.400000000
Zboża jare000029.644.100000000
Kukurydza na ziarno00000000000000
Kukurydza na kiszonkę00000000000000
Rzepak i rzepik0000016.200000000
Ziemniak00000000000000
Burak cukrowy00000000000000
Chmiel00000000000000
Tytoń000007.400000000
Warzywa gruntowe00000000000000
Krzewy owocowe0000031.400000000
Drzewa owocowe00000000000000
Truskawki000007.400000000
Rośliny strączkowe0000031.400000000

Oznaczenia symboli

-Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xnie dotyczy w danym okresie
*kategoria gleby nie występuje
#na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana